Logo

 


De Bernhardkazerne

Op een terrein aan de rand van Amersfoort dat al voor exercitie en militaire oefeningen werd gebruikt, werden in de jaren 1938/1939 speciaal voor de Cavalerie pantservoertuigen M36 / M38,de Landsverk, de eerste gebouwen van de Bernhardkazerne geplaatst.


Vrij kort na de opening van de kazerne werd Nederland overvallen door Nazi Duitsland. De kazerne werd gedurende de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers gebruikt voor de legering van personeel van het vliegveld Soesterberg.

Tot juni 1996 (m.u.v. de oorlogsjaren) was de Bernhardkazerne een typische Cavaleriekazerne. Duizenden huzaren werden hier opgeleid voor tankeenheden of verkenningseenheden. Het geronk van zware tanks was een vanzelfsprekend geluid voor de Amersfoortse burgers die in de omgeving van de kazerne kwamen wonen.

In juni 1996 werden ook de Infanterieopleidingen op de Bernhardkazerne ondergebracht. Deze werden samengevoegd met de Cavalerie in één opleidingscentrum, het Opleidings- en Trainingscentrum Manoeuvre (OTCMan). Op de kazerne vinden ook andere opleidingen plaats onder meer op de Verbindingsschool.

In de loop van de jaren is op de kazerne veel veranderd. Zo werd om de overlast door stof te voorkomen, achter de kazerne op het Vlasakkerscomplex een groot wegenstelsel aangelegd voor het rijden met tanks en pantserwagens. Ook werden de opleidings- en andere activiteiten hoe langer hoe meer in die richting verplaatst.

Opleidingen die vroeger gepaard gingen met veel rijden en schieten, vinden nu voor een deel plaats met simulatoren en in speciale instructieruimten.

Terug

 

b

 

 

 

Copyright 2011 Cavaleriemuseum. All rights reserved. Geplaatst 04 januari 1012.TOP